Партньори
 
Марки
 
Количка
0 продукта
 

Условия за ползване

Настоящите общи условия определят правилата за работа със сайта, както правилата и реда за покупка на продуктите, предлагани чрез същия сайт и явяващ се като електронен магазин http://gumi-burgas.com.
 
При ползване на настоящия сайт, Общите условия са приложими и уреждат отношенията между собственика на сайта, Хидротерм-Петър Михайлов ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас ул. Хр.Арнаудов 9б, E-Mail: office@gumi-burgas.com или burgastyres@abv.bg , който е и продавач на стоките, от една страна и ползващите сайта в качеството им на контрагенти и купувачи на предлаганите стоки, от друга страна.
 
Общите условия са обвързващи и за двете страни в провоотношението и са в сила от момента на започване използването на сайта, което става от момента на отваряне на електронния портал http://gumi-burgas.com
 
Виртуалният магазин http://gumi-burgas.com е уебсайт за електронна търговия за продажба и доставка на предлаганите в него автомобилни гуми и аксесоари.
 
Всички цени в сайта http://gumi-burgas.com са в Български Лева. с начислено ДДС.
 
1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 
1.1.  Хидротерм-Петър Михайлов ЕООД има право и се задължава:
 
- Да уведоми клиента за сроковете на доставка и дължимата сума по e-mail или телефон
 
- Да доставя стока с доказани качество и произход
 
- Да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката, след заплащане на дължимата цена за същата.
 
- Да достави заявената от клиента стока
 
- Да използва предоставените от клиента лични данни – име, адрес, телефон, e-mail и др. с цел изготвяне на първични счетоводни документи(данъчна фактура, гаранционна карта и касова бележка) и за осъществяване доставката на заявените стоки. Горе споменатото ще се използва само за нуждите на договорните отношения на страните , възникнали при ползване на сайта и при условията на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
 
- Да поддържа вярна и актуална информация относно стоките и предлаганите услуги.
 
1.2. Клиентът има право и се задължава:
 
- Да посочи верни лични данни, телефон, адрес за доставка и електронен адрес.
 
- Да заплати стойността на заявената от него стока.
 
- Да съдейства и осигури получаването на поръчаната стока.
 
- Да не извършва действия, с които нарушава законодателството в Република България.
 
- Да не извършва фиктивни заявки или каквито и да било други действия, с които да затруднява работата на сайта или да причинява вреди на дружеството продавач.
 
- Да не накърнява правата на интелектуална и индустриална собственост, било то на собственика на сайта или трети лица.